نخ بخیه مونوکریل پلاس اتیکون

  • جذب کامل بین 90 تا 120 روز
  • عبور راحت از بافت
  • نتیجه عالی از نظر زیبایی ظاهری
  • قدرت بالا
  • حفاظت بیشتر