نخ بخیه مرسیلک اتیکون

نخ بخیه سیلک اتیکون یا مرسلیک

طبیعی : این نخ از پیله کرم ابریشم که از درختان توت سفید تغذیه می کند تهیه شده است.

غیرقابل جذب : استحکام کششی طولانی مدت تا 3 ماه را به همراه دارد.