استپلر خطی برشی اشلون اتیکون

استپلر خطی برشی اشلون (ECHELON)، دستگاهی است که  قادر به ایجاد شش ردیف منگنه (به صورت یکنواخت) بوده که بین ردیف سوم و چهارم توسط تیغه برش داده می شود.