کلیپ اپلایر لاپاراسکوپی اتوماتیک اتیکون

وجود کلیپ سایز M/L (متوسط/بزرگ) باوجود قطر شفت 5mm، چرخش 360 درجه ای شفت ها ساخت Ergonomic و تعبیه سیستم امنیتی آن که از افتادن کلیپ از دهانه آن جلوگیری می نماید، باعث شده تا از Ligamax براحتی بتوان استفاده نمود.