نخ بخیه اتیباند اتیکون

بافته شده برای استفاده راحت تر و گره های محکم تر

غیر قابل جذب : این نخ بخیه استحکام کششی دائمی در بافت را به همراه دارد.

صاف و انعطاف پذیر برای داشتن گره های محکم