تماس بگیرید

بیحسی به روش اپیدورال یکی از پرطرفدار ترین روش های بیحسی به منظور تزریق داروی بیحسی  به داخل فضای اپیدورال و کاهش درد است.

ست اپیدورال arrow با دارا بودن طراحی مناسب در برابر پیچیدگی های فضای اپیدورال، انعطاف پذیری بالا و نوک نرم؛ خطر پاراستزى را کاهش می دهد.