مولاژ تخمدان

تماس بگیرید

1. این مدل دارای 8 بخش از جمله تخمک، فولیکول اولیه، فولیکول ثانویه، اووم، جسم زرد، تخمک گذاری و جسم سفید است.

2. این محصول قابلیت نمایش 10 موقعیت را دارد.