مولاژ نیم تنه دو جنسیتی 32 قسمتی

این مولاژ از جنس PVC می باشد و بر اساس آناتومی بدن انسان ساخته شده است.

این محصول شامل دستگاه تناسلی مرد و زن می باشد که قابل جابجایی و تعویض هستند.