مولاژ نیم تنه دو جنسیتی 20 قسمتی

  • این مولاژ 85 سانتی متری نیم تنه جزء مولاژهای پیشرفته آموزشی می باشد.
  • این مدل آناتومی کاملا رنگی است.
  • این مدل از جنس PVC ساخته شده است.