ترالی پانسمان ساده

۸۵۰,۰۰۰ تومان

  • از جنس استیل 0/6
  • در دو طبقه
  • در ابعاد 60×44
  • ارتفاع با گارد 85 سانتی متری
  • ارتفاع از طبقه دوم 72 سانتی متری
ترالی پانسمان ساده
ترالی پانسمان ساده

۸۵۰,۰۰۰ تومان