کمد کنار تخت رویه ABS

  • قابل استفاده در کنار تخت های بستری در مراکز درمانی
  • مناسب برای قرارگیری وسایل بیمار و همراه بیمار
  • رویه ABS
  • دارای لبه های محافظ
  • دارای 4 چرخ ترمز دار