قلم میکرونیدلینگ دکتر پن A1W

تماس بگیرید

  • قلم میکرونیدلینگ دکتر پن A1W در فرآیند کلاژن سازی تاثیر بسزایی دارد.
  • چرا که کلاژن ماده‌ای است که بدن به صورت طبیعی آن را تولید می کند اما به علت عواملی مانند افزایش سن و یا بیماری‌های مختلف این فرآیند مختل شده و فرد می بایست راهکاری برای آن بیابند.