پورت شیمی درمانی DistricAth

پورت شیمی درمانی ®DistricAth یکی از منحصر به فردترین محصولات شرکت فرانسوی ®DistricAth به جهت استفاده برای تزریقات وریدی داروهای شیمی درمانی است.