آب مقطر

از جمله موارد استفاده از آب مقطر به شرح زیر است:

  • شست و شو و استریل کردن ابزار های پزشکی و آزمایشگاهی
  • به عنوان حلال مناسبی جهت تهیه انواع محلول ها و دارو ها
  • جهت تهیه بلوک های تحلیلی
  • جهت تهیه استاندارد کالیبراسیون
  • جهت تمیز کردن تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • جهت استفاده در فرآیند استریلیزاسیون تجهیزات
  • به عنوان آب خالص در صنایع مختلف
  • شستشو و آبکاری قطعات فلزی
  • جهت تهیه محلول ها و داروهای مختلف در داروسازی
  • انرژی اتمی