تخت صحرایی TE4

  • ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی جهت استحکام بیشتر و سبکتر
  • استفاده سریع و آسان
  • دارای کیف قابل حمل
  • قابل استفاده در بیمارستان های صحرایی