مولاژ مدل بیماری ها و امراض درمانی

مولاژ مدل بیماری ها و امراض درمانی قابلیت نمایش 25 موقعیت مختلف را دارد و در ابعاد 32cm*25cm*2cm با وزن 1.35 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.