مولاژ آموزش دندان و مسواک فنری

مولاژ آموزش دندان و مسواک فنری ساخت کشور چین است که با هدف آموزش تولید و عرضه شده است و برای آموزش مراقبت های دندانی بسیار کاربردی است.

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود