مولاژ آموزش دندان و مسواک فنری

تماس بگیرید

مولاژ آموزش دندان و مسواک فنری ساخت کشور چین است که با هدف آموزش تولید و عرضه شده است و برای آموزش مراقبت های دندانی بسیار کاربردی است.