ترالی منحنی

تماس بگیرید

  • ابعاد 40×130
  • استیل 0/6 روکش دار
  • ارتفاع از زمین 90 سانتی متر
  • چرخ 10 سانتی متری ترمز دار
  • اسکلت آبکاری
  • جوش co2