کامفیل ضربدری

36,000تومان58,000تومان

 کامفیل ضربدری یا پانسمان هیدروکلوئید یکی از بهترین محصولات شرکت کلوپلاست در درمان زخم های فشاری، زخم بستر، سوختگی های درجه 1 و 2، و نکروز است.

پاک کردن