تماس بگیرید

یکی از محصولات منحصر به فرد شرکت دانمارکی Coloplast در زمینه مراقبت از استومی کیسه کلستومی 5580 است.

این کیسه کلستومی کلوپلاست یک تکه و شیر دار است.