کیسه یورستومی یک تکه 5580 کلوپلاست

تماس بگیرید

یکی از محصولات منحصر به فرد شرکت دانمارکی Coloplast در زمینه مراقبت از استومی کیسه کلستومی 5580 است.

این کیسه کلستومی کلوپلاست یک تکه و شیر دار است.