کیسه کلستومی یک تکه 6360 کلوپلاست

تماس بگیرید

برترین محصول مراقبت از استومی شرکت کلوپلاست دانمارک کیسه کلستومی 6360 کلوپلاست می باشد

کیسه کلستومی 6360 کلوپلاست از جنس سیلیکون و یک تکه ته باز است.