کیسه کلستومی یک تکه 6350 کلوپلاست

تماس بگیرید

یکی از محصولات منحصر به فرد مراقبت از استومی شرکت کلوپلاست کیسه کلستومی 6350 کلوپلاست می باشد.

کیسه کلستومی مات 6350 از جنس سیلیکون می باشد.

کیسه و چسب در این نوع کیسه کلستومی به یکدیگر متصل است و یک تکه ته باز می باشد.