کیسه کلستومی یک تکه 6300 کلوپلاست

تماس بگیرید

یکی از محصولات مراقبت از استومی شرکت کلوپلاست دانمارک کیسه کلستومی 6300 کلوپلاست می باشد.

کیسه کلستومی 6300 کلوپلاست از جنس سیلیکون است و یک تکه ته باز می باشد.

کیسه کلستومی 6300 از نوع مات می باشد.