کیسه کلستومی یک تکه 6100 کلوپلاست

یکی از محصولات مراقبت از استومی شرکت کلوپلاست، کیسه کلستومی 6100 کلوپلاست می باشد.

جنس کیسه کلستومی 6100 کلوپلاست از سیلیکون است و این کیسه یک تکه ته باز می باشد.