کیسه کلستومی یک تکه 5787 کلوپلاست

تماس بگیرید

کیسه کلستومی آلترنا 5787 یکی از محصولات پرمصرف و پر طرفدار شرکت کلوپلاست در زمینه مراقبت از استومی است.

این کیسه کلستومی یک تکه بسته می باشد. در این کیسه کلوپلاست کیسه و چسب به یکدیگر متصل هستند.