کیسه یورستومی یک تکه 5585 کلوپلاست

(دیدگاه 1 کاربر)

کیسه یورستومی 5585 کلوپلاست یکی از محصولات منحصر به فرد شرکت کلوپلاست دانمارک در حوزه مراقبت از استومی است.

کیسه یورستومی 5585 کلوپلاست یک تکه  ته باز است.