کیسه کلستومی 4666 کلوپلاست

کیسه کلستومی آلترنا 4666 یکی از برترین محصولات شرکت کلوپلاست دانمارک است.

کیسه کلستومی دو تکه ته باز  و از نوع شفاف است.