کیسه یورستومی 1759 کلوپلاست

کیسه کلستومی آلترنا 1759 یکی از محصولات منحصر به فرد شرکت کلوپلاست دانمارک است.

کیسه کلستومی  آلترنا 1759 دو تکه شر دار است.

کیسه کلستومی 1759 کلوپلاست شفاف است.