کیسه کلستومی آلترنا پیشرفته 17500 کلوپلاست

کیسه آلترنا پیشرفته کلوپلاست 17500 از پرکاربرد ترین محصولات مراقبت از استومی شرکت Coloplast برای کمک رسانی به بیماران است.