کیسه کلستومی ۱۳۹۸۶ آلترنا پیشرفته کلوپلاست

کیسه آلترنا پیشرفته کلوپلاست 13986 یکی از بهترین محصولات مراقبت از استومی شرکت Coloplast برای پاسخگویی به نیازهای بیماران و پزشکان در سر تا سر دنیا است.