چسب آلترنا ۱۳۱۹ کلوپلاست

45,000 تومان

چسب آلترنا 1319 کلوپلاست یا چسب رولتی به عنوان پرکاربرد ترین چسب موجود در زمینه مراقبت از استومی است.

چسب پایه آلترنا 1319 حاوی پکتین می باشد.

چسب آلترنا ۱۳۱۹ کلوپلاست

45,000 تومان