مولاژ ACLS کودک 5 ساله

تماس بگیرید

  • این مانکن بر اساس آناتومی طبیعی انسان ساخته شده است.
  • این محصول از جنس PVC ساخته شده است و دارای گایدر می باشد.