مولاژ لوله گذاری اطفال

تماس بگیرید

  • در این مدل امکان شبیه سازی سیستم تنفسی در این مولاژ وجود دارد.
  • از لحاظ آناتومی  این مولاژ شبیه به انسان طراحی و تولید شده است.
  • جنس این محصول از PVC است.