دستگاه نوار قلب Cardiofax S 1250 Nihon Kohden

• صفحه نمایش رنگی ۱۲ کاناله همراه با نمایش ضربان قلب و ساختار های غیرطبیعی
• قابل استفاده با باتری یا جریان اصلی
• شامل برنامه‌ی اندازه‌گیری و تفسیری، ECG در زمان استراحت
• نشانگر پرینتر ۱۱۰میلیمتری
• صفحه نمایش دستی یا اتوماتیک