بخور سرد بری مد مدل BD7660

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بخور سرد بری مد مدل BD7660 یک دستگاه بخور کاربردی است که می‌تواند میزان رطوبت هوای خانه را به حد مطلوب برساند.

بخور سرد بری مد مدل BD7660
بخور سرد بری مد مدل BD7660

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان