مولاژ معاینه سینه

مولاژ معاینه سینه نشان دهنده نیم تنه سینه و پستان های زن در اندازه طبیعی است که زیر پوست آن چند غده در چند قسمت جاگذاری شده است و از آنها می توان برای بررسی تومور سرطانی، تومور خوش خیم، التهاب غدد استفاده کرد.