مولاژ مغز و صورت با نمایش عروق

  • این مولاژ از 9 قسمت تشکیل شده است و 129 نقطه مختلف در این مدل قابل مشاهده است.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است.