نمایشگر ضربان قلب PM15 بیورر

327,000 تومان

نمایشگر ضربان قلب PM15 بیورر وسیله ای برای اندازه‌گیری ضربان قلب است که امکان اندازه‌گیری یا ثبت ضربان قلب را در لحظه فراهم می کند.

نمایشگر ضربان قلب PM15 بیورر

327,000 تومان