دستگاه Beurer IH26

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

Beurer IH26 محصولی باکیفیت از کشور آلمان ، برای استنشاق انواع دارو ها و انقال مستقیم آن ها به ریه ها می باشد.

دستگاه BEURER IH 26
دستگاه Beurer IH26

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان