تماس بگیرید

یکی از محصولات برای دسترسی شریانی شرکت arrow، ست آرتریال لاین arrow است.

لوله رابط احتمال جا به جایی کتتر را هنگام تزریق کمتر می کند.

کتتر Arrow قابلیت اتصال به لوله های رابط را به روش های Luer Lock و Luer slip داراست.