کاتتر دو راه ورید مرکزی بزرگسال Arrow

استفاده از کتتر دو راه بزرگسال ورید مرکزی Arrow یکی از محصولات شناخته شده شرکت Arrow در حوزه کتتر های ورید مرکزی  در درمان بیماری های قلبی عروقی و گوارشی