کتتر همودیالیز دائم Arrow Cannon II Plus

استفاده از کتتر همودیالیز دائم Cannon|| Plus یکی از محصولات پرطرفدار شرکت Arrow در زمینه کمک رسانی به افراد دچار بیماری های کلیوی و دیالیز آنان