مولاژ تزریق وریدی با تجهیزات کامل

مولاژ تزریق وریدی با تجهیزات کامل ساخت کشور چین یک مدل منحصر به فرد برای شبیه سازی تزریق، انتقال خون و خونگيری بازو است. این محصول به منظور ارتقاء مهارت های مراقبت از بیمار برای کارکنان پزشکی طراحی و تولید شده است.

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود