مولاژ آپاندیس و روده کور

تماس بگیرید

  • این مولاژ جزء مولاژهای پیشرفته آموزشی می باشد و بر اساس آناتومی بدن انسان طراحی شده است.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است.