مولاژ طب سوزنی زن

مولاژ طب سوزنی زن ساخت کشور چین یک مانکن زن 48 سانتی متری است و نقاط طب سوزنی را به طور کامل به نمایش می گذارد.