ترمومتر دیجیتال آکیومد مدل TK250

ترمومتر دیجیتال آکیومد مدل TK250 برای نشان دادن میزان دمای بدن و مقایسه آن در شرایط عادی و یا افزایش دما کاربرد دارد.