نبولایزر اکیومد (AccuMed) مدل NF-100

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

نبولایزر اکیومد (AccuMed) مدل NF-100 از شیر انحصاری تشکیل شده که قابل تنظیم می باشد به این معنا که در یک مقدار ثابت سایز ذرات را میتوان مقدار هوایی که قرار هست نبولایزر شود را کم و زیاد کرد.

نبولایزر اکیومد (AccuMed) مدل NF-100
نبولایزر اکیومد (AccuMed) مدل NF-100

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان