ترمومتر دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل HB500

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل HB500 دمای بدن را از قسمت شقیقه اندازه گیری میکند و در 1 ثانیه میتواند دمای بدن را اندازه گیری کند. بعلاوه این دستگاه میتواند دمای سایر اجسام را هم اندازه گیری کند. این تب سنج در صورت بروز تب به شما هشدار میدهد.

ترمومتر دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل HB500
ترمومتر دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل HB500

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان