اتوسکوپ اکیومد (AccuMed)

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

یکی از ویژگی های اتوسکوپ اکیومد (AccuMed) این است که این اتوسکوپ انعکاس کامل فیبر اپتیکی را دریافت کرده، مسیر نور و مشاهده ی آن را در طراحی بهینه هم محور می کند، که میدان دید را افزایش می دهد.

پالس اکسیمتر اکیومد (AccuMed) مدل A300
اتوسکوپ اکیومد (AccuMed)

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان