ترازوی اکیومد (AccuMed) مدل SC9760

۷۴۰,۰۰۰ تومان

برای روشن‌کردن ترازوی اکیومد (AccuMed) مدل SC9760 کافی است با پا چند ضربه روی آن بزنید تا سنسورهای اندازه‌گیری وزن، ترازو را روشن کنند.

ترازوی اکیومد مدل SC9760
ترازوی اکیومد (AccuMed) مدل SC9760

۷۴۰,۰۰۰ تومان